BLOG

Przepisy kulinarne na naszym blogu na stronie sklepu i na facebooku.

Zapraszamy do przeglądania bloga !

Reklamacje i zwroty

Reklamacja

Aby złożyć reklamację prosimy wypełnić formularz kontaktowy, w którym prosimy wpisać swoje uwagi. Po złożeniu reklamacji skontaktujemy się z Państwem drogą mailową lub telefoniczną. Większość reklamacji zostaje rozwiązana w ciągu 48 godzin W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient musi posiadać fakturę lub paragon zawierający reklamowany produkt.

 Do dnia 24 grudnia 2014 towary zakupione w sklepie objęte są następującymi zasadami:

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o     odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w szczególności także zwrot kosztów przesyłki Towaru, o ile takie koszty zostały poniesione przez Zamawiającego. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 1. ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone       lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.  

 

Od dnia 25 grudnia 2014 roku towary zakupione w sklepie objęte są zasadami zgodnie z nową Ustawą  o Prawach Konsumenta:

 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, Zmawiającemu, który jest Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art.35, z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w szczególności także zwrot kosztów przesyłki Towaru, o ile takie koszty zostały poniesione przez Zamawiającego. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar powinien zostać zwrócony zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia. Zgodnie z art. 34 powyższej ustawy, Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl